logo MAIN
Wyrusz w podróż do Multicloud
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) niniejszym oświadczam, iż powierzam moje poniższe dane osobowe (ew. dodatkowe zawarte w korespondencji)

Firma pracodawcy, imię i nazwisko, stanowisko, adres email, nr kontaktowy

i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez:

MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211), przy ulicy Giełdowa 7/9
Equinix Inc.,

na następujących warunkach:

Zarówno MAIN, jak i Equinix będą działali jako podmioty, którym powierzam przetwarzanie moich danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia mi potencjalnego kontaktu z MAIN i Equnix. Kontakt będzie miał na celu udostępnienie wiedzy technicznej i biznesowej oraz przedstawienie oferty.

Dane osobowe mogą być udostępniane:
– pracownikom i współpracownikom MAIN oraz Equinix, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować wymienione wyżej cele 
– uprawnionym organom państwowym, w tym organom nadzorczym w zakresie ich uprawnień.
– podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie MAIN i Equinix, tj. Bitubi Agnieszka Skuza, ul. Złocieniowa 40/5, 30-798 Kraków (agencja marketingowa).

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów wskazanych powyżej, a jeżeli tego okresu ustalić się nie da – do czasu wyrażenia sprzeciwu.

Jednocześnie oświadczam iż zostałem poinformowany iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych przez MAIN i Equinix danych osobowych, i żądania ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, oraz że skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, że moje dane osobowe nie będą służyły do profilowania, oraz o przysługującym mi prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.
111 111 111
info@info.com
© 2020 MAIN. All rights reserved. 
phoneat